Zakres Usług

Kancelaria Adwokacka adwokat Marii Jasińskiej prowadzi kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Świadczymy pomoc prawną w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych. 

Zgłaszając się po pomoc do kancelarii Klient może oczekiwać, że spotka się tu nie tylko z życzliwym przyjęciem, ale przede wszystkim, że uzyska profesjonalną pomoc – czy to w formie porady prawnej, pomocy w zredagowaniu pisma procesowego, uzyskaniu opinii prawnej, na kompleksowym prowadzeniu sprawy kończąc. Podejmujemy się reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także organami ścigania, organami administracyjnymi i samorządowymi. Do każdej sprawy podchodzimy z jednakowym zaangażowaniem, traktując je priorytetowo, bo wiemy o tym, że dla naszych Klientów ich sprawy są najważniejsze.

Przykładowy zakres obsługi prawnej

W sprawach cywilnych:
– o zapłatę
– o odszkodowanie
– o zadośćuczynienie
– o zniesienie współwłasności
– o odwołanie darowizny
– o zasiedzenie
– o ochronę dóbr osobistych
– przygotowanie umów i ich opiniowanie


W sprawach spadkowych:
– o stwierdzenie nabycia spadku
– o dział spadku
– o zachowek


W sprawach karnych:
– reprezentowanie klientów w sprawach karnych, wykroczeniowych lub karnoskarbowych w charakterze obrońcy, jak i oskarżyciela posiłkowego
– w tym także sprawy w ramach postępowania wykonawczego (m.in. o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego)


W sprawach rodzinnych:
– o rozwód
– o separację
– o alimenty
– o ustalenie kontaktów z dzieckiem
– związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej (ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej)
– o podział majątku wspólnego
– o rozdzielność majątkową
– o ustalenie ojcostwa


Przy obsłudze klientów korporacyjnych m.in.:
– sporządzanie umów, opinii prawnych, uchwał, statutów i regulaminów
– obsługa prac wspólnot mieszkaniowych
– zakładanie i rejestracja spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym
– sporządzanie i analizowanie umów w obrocie gospodarczym
– prowadzenie spraw windykacyjnych przed sądami

Prowadzimy działalność przede wszystkim na terenie:

  • Wejherowa,
  • Redy,
  • Rumi,
  • Na obszarze Trójmiasta,
  • Powiatu wejherowskiego,
  • Powiatu puckiego

W razie potrzeby czynności zawodowe wykonujemy na terenie całego kraju.

Szukasz pomocy prawnej?